Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας

Στα πλαίσια της δημιουργίας του ημερολογίου μας για το 2018, σκεφτήκαμε αυτή τη χρονιά οι εικόνες για κάθε μήνα να προέρχονται από ζωγραφιές παιδιών. Πέρα από τις ζωγραφιές των παιδιών που στηρίζει η Φροντίδα, θα περιλάβουμε και ζωγραφιές μαθητών από ειδικά σχολεία της Αττικής.

Κάθε μικρός μαθητής θα ζωγραφίσει τη δική του αγαπημένη εποχή! 

Αφού συλλέξουμε όλες τις φωτογραφίες θα βραβευτούν οι 12 καλύτερες και θα μπουν στο ημερολόγιο! Όλα τα παιδιά θα επιβραβευθούν για τη συμμετοχή τους ενώ όλες οι ζωγραφιές θα δημοσιοποιηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας
 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας
 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας
 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας
 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας
 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας
 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας
 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας
 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας
 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας
 • Ζωγραφίζοντας το ημερολόγιο της Φροντίδας