Ειδικοί Παιδαγωγοί για παράλληλη στήριξη

Ζητειται Ειδική Παιδαγωγός για παράλληλη στήριξη σε:

  • κορίτσι 5 ετών με εγκεφαλική παράλυση για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Ελευσίνας. Διατίθεται αμοιβή.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο info@frodida.gr

  • Ειδικοί Παιδαγωγοί για παράλληλη στήριξη