Εθελοντής/-ρια Παιδοψυχίατρος

Οι εθελοντές μας είναι εξίσου σημαντικοί με το μόνιμο προσωπικό μας, καθώς απασχολούνται σε όλες μας τις δράσεις και καλύπτουν βασικές ανάγκες, που θα μπορούσαν να καλυφθούν από επαγγελματίες.

Υπάρχουν οικογένειες με άτομα με αναπηρίες που είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται από Παιδοψυχίατρο και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Ο Σύλλογος Φροντίδα ζητάει από εσάς να βοηθήσετε αυτές τις οικογένειες.

Συγκεκριμένα,  άμεση ανάγκη είναι:

  • Εθελοντής/-ρια Παιδοψυχίατρος