Ενημέρωση

Ο εγκέφαλος αποτελεί το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι νευρώνες του αναλύουν και επεξεργάζονται όλες τις πληροφορίες; που έρχονται από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του σώματος, ενώ στη συνέχεια δίνουν τις κατάλληλες εντολές στα αντίστοιχα εκτελέσιμα όργανα.

Το οξυγόνο είναι απαραίτητο. Ακόμη και η ολιγόχρονη στέρησή του μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Επίσης, ο εγκέφαλος μπορεί να υποστεί διάφορες μολύνσεις από βακτήρια ή ιούς. 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιέχει το 98% του νευρικού ιστού του σώματος. Ένας "μέσος" εγκέφαλος ζυγίζει 1,4 κιλά και έχει όγκο 1200 cm3. Ο εγκέφαλος των αντρών είναι μεγαλύτερος κατά 10% σε σχέση με των γυναικών. Είναι όμως και ένα από τα πιο ευαίσθητα όργανα του σώματος και εύκολα υπόκειται σε βλάβες.