Εθελοντές Φροντίδας

Οι εθελοντές μας είναι εξίσου σημαντικοί με το μόνιμο προσωπικό μας. Ευαισθητοποιούν το κοινό και κάνουν γνωστό το έργο της Φροντίδας.